ČSEBR

ČSEBR je vědecká společnost sdružující širokou základnu oboru experimentální biologie rostlin v České republice, a to jak vědeckých pracovníků, studentů a učitelů, tak zájemců z řad laické veřejnosti, kteří mají zájem se profesně věnovat studiu a poznávání života rostlin, jejich významu a vztahů k vnějšímu prostředí a jejich růstu a vývoje. ČSEBR se osamostatnila v roce 1990 z České botanické společnosti.

www.csebr.cz